Lanseringstilbud på alle produktene!

Betingelser

Kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven.
Disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.
Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1.Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved uenighet mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2.Partene

Selger

Firmanavn: Alna Møbler AS

Kontaktadresse:

Postadresse: Persveien 20, 0581 Oslo // besøksadresse: Persveien 20, 0581 Oslo

E-post: kundeservice@alnamøbler.no

Telefonnummer: 22 17 23 30  / 41 331 331

Org.nummer: 825 264 582 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3.Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter,
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4.Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.
Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6.Betaling

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt ordrebekreftelsen blir sendt fra selgeren til kjøperen.

7.Kjøp i butikk – betalingsalternativ

Vi aksepterer Kort, Vipps og kontantbetaling i butikk.
I tillegg kan du benytte Resurs Bank om du ønsker å utsette betalingen på deler eller hele kjøpet.
Vi aksepterer følgende kort: Visa,MasterCard.

8.Finansieringsmuligheter:

Med Resurs Bank kan du handle nå og betale senere.
Med Resurs Bank kan du kjøpe det du har lyst på i dag og betale på et senere tidspunkt.
Du velger selv om du vil utsette betalingen eller dele opp kjøpet i mindre beløp.
Både delbetaling og betalingsutsettelse forutsetter henvendelse i fysisk butikk og nettbutikken.
Finansieringsmuligheter med Resurs Bank:
Betalingsutsettelse:
– 12 måneder rentefritt.
– Utsett betalingen i 3 el. 6 mnd mot et utsettelsesgebyr.
– Betal ned hele beløpet når avtaletiden er over.
– Ønsker du å dele opp beløpet etter den rentefrie perioden, gjelder ordinære betingelser.
Delbetaling: Del opp betalingen over tid og betal litt hver måned.
Det eneste du trenger å betale, er det månedlige minimumsbeløpet .

9. Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren informer om levering til kjøper.
Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.
Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

10. Forsinkelse av leveransen


Vi tar forbehold om forsinkelser da mange av våre varer er håndlagde og forsinkelser i produksjon kan oppstå.
Den spesielle utviklingen som har vært i verdensmarkedet og i frakt og shippingindustrien vil også kunne påvirke, og er dessverre utenfor Alna Møbler AS sin kontroll.
Det kompenseres ikke for forsinket levering med unntak av økonomisk tap du som kunde har hatt som følge av forsinkelsen. jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Dersom kunden hever kjøpet grunnet forsinkelse vil tilbakebetaling av kjøpssum til kunde skje innen 14 dager fra avtalt heving av kjøp.
Kunden blir belastet med en hevingsgebyr på 35% av kjøpesummen
( gjelder all typer bestillinger ).

11.Risiko for varen

Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, går risikoen for varen over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Kjøperen må ta ansvar for tap eller skade som skyldes forsinkelsen ved henting av varen.

 

12.Retningslinjer for angrerett

Hos Alna Møbler AS har du rett til å angre kjøpet inntil 14 dager etter den dagen du mottar orderbekreftelsen.
ANGRERETT GJELDER IKKE SPESIALBESTILITE PRODUKTER.

Varen skal ikke ha vært i bruk, ødelagt eller forringet på annen måte og skal kunne selges som ny.
Vær oppmerksom på at bare varer i original emballasje kan returneres.
Avvik fra disse vilkår vil ikke bli kreditert.
Ettersom varer som kun er i original emballasje kan returneres/byttes, er det viktig at du ikke åpner emballasjen til du er helt sikker på kjøpet.
Du velger fritt om du vil bytte til en annen vare eller få pengene tilbake (GJELDER IKKE SALGSPRODUKTER).
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Alna Møbler AS vil ikke dekke frakt ved retur eller endring av ordre.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake og kontrollert varene.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss ved å sende oss Angrerettskjemaet til vår epost.
Dersom du har handlet varer hos oss via vårt Showroom, vil du ved angret kjøp, kun få en tilgodelapp i form av et gavekort, som du kan handle for innen 1 år hos oss i Alna møbler AS.
Vi gjør oppmerksom på at det er ingen bytte eller returrett på utstillingsvarer eller varer fra vårt Showroom, “billigkrok”, eller varer kjøpt på SALG.

13.Varer hentet i vårt Showroom

Interiørvarer som er kjøpt og hentet i vårt Showroom, kan byttes i vårt Showroom.
Det er viktig at du tar med ordrebekreftelsen eller faktura eller kvittering for produktene med ordrenummer ved bytte av produktene eller ved refusjon (GJELDER IKKE SALGSPRODUKTER) .
Hvis produktet er gitt til deg som en gave, ber vi deg på samme måte om å ta med ordrenummer eller kvittering hvis du har det.
Returbeløpet vil bli betalt tilbake til din konto. (GJELDER IKKE SALGSPRODUKTER) .
Det kan gå opptil 21 dager før beløpet er tilbake på din konto.
Ring eller skriv til oss om du har noen spørsmål rundt angrerett eller endring av ditt kjøp hos Alna Møbler AS.

Vi hjelper deg gjerne.
Ved heving av kjøpet i butikken blir kunden belastet med et hevingsgebyr på 35% av kjøpesummen (gjelder all typer bestillinger).

 

 

14.Kontroll av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun umidelbart kontrollerer om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

 

15.Reklamasjon ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen 14 dager etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post ).
VIKTIGE INFO : SELVPÅFØRT SKADE DEKKES IKKE AV REKLAMSJONSRETTEN.
BRUKSSLITASJE DEKKES IKKE AV GARANTI ELLER REKLAMSJONSRETTEN.

 

16.Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.
Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke­ å forskuddsbetale uavhentede varer.
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler hele kjøpesummen.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.
Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling eller inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på 35% av kjøpesumen + frakt tur/retur.
Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 

17.Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte.
Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.
Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene.
Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

 

 

 

 

 

 

10.Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.
Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning.
Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

 

 

X

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Registrer deg nå for det siste innen interiørdesign!

    No products in the cart.

    nb_NONO