Lanseringstilbud på alle produktene!

Salgsbetingelser

1.Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken
(herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell
direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved uenighet mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte
korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og
opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

 

2.Partene

Selger

Firmanavn: Alna Møbler AS
Kontaktadresse:
Postadresse: Persveien 20, 0581 Oslo // besøksadresse: Persveien 20, 0581 Oslo
E-post: kundeservice@alnamøbler.no
Telefonnummer: 22 17 23 30  / 41 331 331
Org.nummer: 825 264 582 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 

3.Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter,
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

4.Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet
fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5.Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.
Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6.Betaling

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt ordrebekreftelsen blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

7.Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt
i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren informer om levering til kjøper.
Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet
på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.
Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

 

8.Forsinkelse av leveransen


Vi tar forbehold om forsinkelser da mange av våre varer er håndlagde og forsinkelser i produksjon kan oppstå.
Den spesielle utviklingen som har vært i verdensmarkedet og i frakt og shippingindustrien vil også kunne påvirke, og er
dessverre utenfor Alna Møbler AS sin kontroll.
Det kompenseres ikke for forsinket levering med unntak av økonomisk tap du som kunde har hatt som følge av forsinkelsen.
jf. forbrukerkjøpslovens § 24.Dersom kunden hever kjøpet grunnet forsinkelse vil tilbakebetaling av kjøpssum til kunde
skje innen 14 dager fra avtalt heving av kjøp. Kunden blir belastet med en hevingsgebyr på 35% av kjøpesummen
( gjelder all typer bestillinger ).

 

 

 

9.Retningslinjer for angrerett

Hos Alna Møbler AS har du rett til å angre kjøpet inntil 14 dager etter den dagen du mottar orderbekreftelsen.
ANGRERETT GJELDER IKKE SPESIALBESTILITE PRODUKTER.

Varen skal ikke ha vært i bruk, ødelagt eller forringet på annen måte og skal kunne selges som ny.
Vær oppmerksom på at bare varer i original emballasje kan returneres.
Avvik fra disse vilkår vil ikke bli kreditert.
Ettersom varer som kun er i original emballasje kan returneres/byttes, er det viktig at du ikke åpner emballasjen til du er helt sikker på kjøpet.
Du velger fritt om du vil bytte til en annen vare eller få pengene tilbake (GJELDER IKKE SALGSPRODUKTER).
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Alna Møbler AS vil ikke dekke frakt ved retur eller endring av ordre.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake og kontrollert varene.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss ved å sende oss Angrerettskjemaet til vår epost.
Dersom du har handlet varer hos oss via vårt Showroom, vil du ved angret kjøp, kun få en tilgodelapp i form av
et gavekort, som du kan handle for innen 1 år hos oss i Alna møbler AS.Vi gjør oppmerksom
på at det er ingen bytte eller returrett på utstillingsvarer eller varer fra vårt
Showroom, “billigkrok”, eller varer kjøpt på SALG.

 

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.
Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke­ å forskuddsbetale uavhentede varer.
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler hele kjøpesummen.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.
Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
Renter ved forsinket betaling eller inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste
kjøper med et gebyr på 35% av kjøpesumen + frakt tur/retur. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 

 

 

 

 

 

X

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Registrer deg nå for det siste innen interiørdesign!

    No products in the cart.

    nb_NONO